TERMENI LEGALI

I. Termeni şi Condiţii

Toţi utilizatorii site-ului www.roli.ro (“Portalul”) se obligă să respecte Termenii şi Condiţiile pentru utilizarea Portalului. Utilizarea Portalului implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, vă rugăm să nu continuaţi accesarea Portalului.

Pentru scopul acestor termeni şi condiţii pentru utilizarea Portalului, Frogfoot este FROGFOOT S.R.O. cu sediul în Slovacia, Bratislava, Úžiny 1, cod 831 06, având cod de înregistrare 44 189 699, înregistrată la Registrul Comerţului Bratislava I cu nr. 52514/B, cod fiscal SK2022621040, operator de date cu caracter personal 4337.

Frogfoot îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral şi fără nicio notificare prealabilă:

 • conţinutul, forma de prezentare şi/sau structura Portalului, în orice moment, şi nu va avea nicio răspundere în acest sens şi/sau
 • aceşti Termeni şi Condiţii,
modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Portalul după afişarea Termenilor şi Condiţiilor modificaţi pe Portal.

Descriere

Pagina de internet www.roli.ro este un portal sigur dedicat copiilor vorbitori de limba română cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. Scopul portalului este de a înveseli şi educa copiii, precum şi pentru a-i încuraja să-şi exercite creativitatea şi a produce conţinut original.

Secţiunile sale includ jocuri, desene animate, poveşti, cărţi de colorat, benzi desenate, lucru manual, filmuleţe amuzante şi informaţii de cultură generală pentru copii. Secţiunile vor include texte, aplicaţii, videoclipuri şi imagini, atât originale cât şi de la terţe părţi.

Portalul include o funcţie de căutare care permite utilizatorilor să caute în site cuvintele cheie introduse. Utilizatorii pot crea conţinutul în secţiunea Benzi desenate, prin utilizarea aplicaţiei flash Comics Creator. De asemenea, utilizatorii îşi pot modifica paginile personale, prin adăugarea de text scris, imagini şi/sau videoclipuri, şi pot introduce comentarii privind conţinutul din secţiunile Jocuri, Poveşti, Desene animate, Cărţi de colorat, Benzi desenate, Lucru manual, Filmuleţe haioase şi Ştiaţi că?. Benzile desenate, imaginile, videoclipurile şi textele/comentariile prezentate pe Portal vor fi moderate de Frogfoot pentru a garanta siguranţa Portalului pentru copii.

Confidenţialitate. Securitatea membrilor. Colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal

Mai multe informaţii pot fi găsite în secţiunea Politica de Confidenţialitate

Limitări de responsabilitate

Orice persoană care expediază informaţii sau materiale către Portal îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise, iar persoanele care expediază informaţii sau materiale înteleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Frogfoot, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Frogfoot nu este responsabil pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor şi materialelor furnizate de utilizator. Utilizatorul este de acord că Frogfoot nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanţă majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita la, pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaţionat acestui Serviciu.

Portalul poate conţine legături externe (link-uri) spre alte site-uri, sub formă de text, imagini sau videoclipuri (embed), care nu sunt proprietatea Frogfoot. Frogfoot nu are control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt site.

Condiţii de utilizare conţinut

Frogfoot deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi conţinutul Portalului incluzând, fără a se limita la, imagini, logo, design, texte şi aplicaţii flash.

Persoanele care expediază informaţii sau materiale către Portal sunt de acord să cedeze exclusiv şi gratuit, în momentul trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit la Portal.

Reguli de conduită

Următoarele Reguli de conduită se aplică Portalului. Prin utilizarea Portalului, utilizatorii îşi exprimă acordul că nu vor expedia informaţii sau materiale (comentarii, texte, imagini, benzi desenate etc.) către Portal care:

 1. (a) sunt defăimătoare, abuzive, hărţuitoare, ameninţătoare sau încalcă dreptul la intimitatea altor persoane; (b) sunt intolerante, rău voitoare, rasiste sau jignitoare; (c) sunt violente, vulgare, obscene, pornografice sau cu conotaţii sexuale sau (d) aduc prejudicii unei persoane sau entităţi;
 2. sunt ilegale sau încurajează sau sprijină activităţi ilegale ori discuţia despre activităţi ilegale cu intenţia comiterii acestora, incusiv cele care reprezintă o încercare de a se angaja în pornografie infantilă, de urmărire, viol, fraudă, trafic cu materiale furate sau obscene, droguri, trafic şi/sau abuz de droguri, hărţuire, furt sau conspiraţie de a comite o infracţiune;
 3. încalcă sau violează orice drept al unei terţe părţi, inclusiv: (a) drepturile de autor, brevet, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi contractuale sau de proprietate; (b) dreptul la intimitate (în mod specific, nu veţi distribui nicio informaţie personală a niciunei alte persoane fără a avea permisiunea expresă a acelei persoane) sau la publicitate; sau (c) orice obligaţie de confidenţialitate;
 4. sunt comerciale, legate de activitatea unei afaceri sau fac publice sau oferă spre vânzare orice produse, servicii sau (fie sau nu pentru profit) solicită altora (inclusiv solicitările pentru contribuţii sau donaţii);
 5. conţin un virus sau alt component dăunător sau violează, subminează sau deteriorează Portalul sau orice reţele conectate, sau altfel intervin în utilizarea sau delectarea de către altă persoană sau entitate a Portalului;
 6. sunt antisociale, distrugătoare sau distructive, inclusiv caracterizate prin “mincinoase”, “invazive”, “inundare”, “supraveghere” şi “spionaj”, deoarece aceşti termeni sunt de obicei înţeleşi şi utilizaţi pe internet; sau
 7. în general nu aparţin subiectului sau temei alese din Forumul public respectiv.

Prin aceasta, recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu faptul că la utilizarea Portalului, puteţi fi expuşi informaţiilor şi materialelor din diverse surse şi că nu suntem responsabili pentru acurateţea, utilitatea, siguranţa sau drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu acestea.

Nu putem oferi siguranţa că alţi utilizatori respectă sau vor respecta Regulile de conduită de mai sus sau cu orice alte prevederi prezentate în aceşti Termeni şi Condiţi şi puteţi fi expuşi unor informaţii şi/sau materiale ce sunt imprecise, jignitoare, indecente sau îndoielnice. Vă asumaţi toate riscurile de vătămare sau ofensă ce rezultă din nerespectarea termenilor.

Fără a aduce atingere niciunui drept din aceşti Termeni şi Condiţii sau ce reies din legislaţie, ne rezervăm dreptul, dar declinăm orice obligaţie sau responsabilitate, de a refuza postarea sau comunicarea oricăror informaţii sau materiale (comentarii, texte, imagini, benzi desenate etc.), care încalcă aceşti termeni (inclusiv Regulile de conduită).

În cazul în care consideraţi că anumite informaţii sau materiale nu sunt conforme cu Termenii şi Condiţiile Portalului (inclusiv Regulile de conduită), puteţi să ni le raportaţi, urmând procesul stabilit în cadrul Portalului sau prin e-mail la info@roli.ro. În urma unui asemenea raport, putem (dar nu suntem obligaţi) să luăm măsuri pe care le considerăm necesare.

II. Politica de confidenţialitate

Colectarea datelor personale ne permite să înţelegem nevoile şi cerintele utilizatorilor Portalului, pentru a furniza conţinut personalizat şi pentru a adapta spaţiul publicitar preferintelor utilizatorior. Frogfoot respectă confidenţialitatea informaţiilor preluate de la utilizatorii săi.

Confidenţialitate

Pentru a răspunde cerinţelor şi întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţe despre folosirea Portalului, poate apărea necesitatea de a cere informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte oferte sau comunicări comerciale, informaţii despre serviciile Frogfoot fără acordul persoanei vizate.

Frogfoot se obligă să protejeze confidenţialitatea vizitatorilor Portalului. Niciun fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia acelor terţi parteneri Frogfoot care asigură buna funcţionare a acestui Portal.

Acest Portal poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet (IP), sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat de utilizator prin Portal. Toate aceste informaţii colectate de Frogfoot prin intermediul Portalului au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor oferite de site.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Frogfoot va administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Frogfoot a serviciilor pe internet şi a serviciilor care ţin de domeniul şi scopul acestei pagini de internet.

Colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor personale de către www.roli.ro se face prin următoarele modalităţi:

 • direct de la utilizator: în momentul abonării la serviciile oferite de roli.ro. Pentru a ţine evidenţa folosirii Portalului, poate apărea necesitatea de a cere informaţii cu caracter personal (adresă de e-mail, nume, prenume, adresă etc.)
 • din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării site-ului roli.ro sunt furnizate anumite informaţii, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde s-a accesat pagina, durata vizitei. Aceste date sunt înregistrate.
 • prin intermediul cookie-urilor: la vizitarea www.roli.ro este posibil să fie trimis un cookie pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor utilizatorului. Mai multe informaţii pot fi găsite în secţiunea Cookie-uri

La opţiunea ta ne vei furniza unele date personale ale tale pentru a-ţi crea un cont valabil şi pentru a beneficia de Serviciul oferit de către Frogfoot.

Anumite date personale (nume, vârsta, sexul, localitatea) este posibil să apară în paginile personale şi să fie vizualizate de terţe persoane.

Securitatea membrilor

În timpul procesului de înregistrare, îţi vei alege o parolă. Eşti responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi eşti în întregime responsabil pentru toate activităţile şi taxele ce pot apărea prin utilizarea acesteia.

Poţi modifica parola şi profilul personal în orice moment. Eşti de acord să anunţi imediat www.roli.ro de orice inadvertenţe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a parolei sau a contului sau orice altă problemă de securitate. Frogfoot nu este responsabil pentru niciun fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acţiune, cheltuieli, judecăţi, premii, penalităţi sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secţiuni. Este responsabilitatea ta să te asiguri că orice utilizator autorizat al contului tau roli.ro a citit Termenii şi Condiţiile prezentului Acord şi înţelege că utilizarea de către ei a Serviciului se supune acestor termeni şi conditii.

Eşti de acord că eşti pe deplin responsabil pentru modul de folosire al Serviciului de către orice utilizator autorizat şi pentru orice consecinţă ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a Serviciului sau de încălcarea Acordului de către o astfel de persoană.

Accesul la datele personale

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a te adresa justiţiei. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciţi ştergerea datelor. Eşti de acord că stergerea datelor tale personale va fi urmată de ştergerea contului tău din sistem şi de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit pe roli.ro.

Pentru exercitarea acestui drepturi poţi face o cerere în scris cu cerinţa ta, pe care să o trimiţi apoi prin e-mail la adresa info@roli.ro.

Frogfoot îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Acord în conformitate cu legile în vigoare, fără notificare şi fără îndeplinirea altor formalităţi în prealabil.

Cookie-uri

Cookie-ul reprezintă un fişier de tip ".txt", oferit browser-ului de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul utilizatorului. Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Daca nu doreşti acest lucru, poţi reseta browser-ul tău, să fii anunţat de fiecare dată cand primeşti câte un cookie sau să refuze automat acceptarea acestor cookie-uri. Este important să ştii că dacă ai setat browser-ul să refuze cookie-urile, este posibil ca unele secţiuni din site să nu poată fi vizualizate normal.

Cookie-urile ne ajută să te recunoaştem la fiecare vizită pe site-ul www.roli.ro. Acest lucru ne permite să-ţi punem la dispoziţie publicitate în funcţie de preferinţele tale. Este posibil să folosim serviciile unei terţe persoane în acest scop. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la înţelegerea şi folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. Roli.ro poate conţine publicitate oferită de o terţă parte. Este posibil ca această terţă persoană să seteze cookie-uri în computerul tău, care să-i permită să strângă date statistice referitoare la conţinutul personalizat şi pentru monitorizarea campaniilor desfăşurate de aceasta.

Roli.ro nu poate controla şi nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul tău, instalate de o terţă parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a te identifica pe tine.